Jungle Animals - Djungeldjur: Hello! - Hej! (Swedish Edition) por Prof Lingo

Jungle Animals - Djungeldjur: Hello! - Hej! (Swedish Edition) por Prof Lingo

Titulo del libro: Jungle Animals - Djungeldjur: Hello! - Hej! (Swedish Edition)

Autor: Prof Lingo

Número de páginas: 25 páginas

Fecha de lanzamiento: February 25, 2018

Editor: Prof Lingo

Obtenga el libro de Jungle Animals - Djungeldjur: Hello! - Hej! (Swedish Edition) de Prof Lingo en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Prof Lingo con Jungle Animals - Djungeldjur: Hello! - Hej! (Swedish Edition)

‘…A revolution in bilingual books…a bilingual book that your child can read for themselves…’
‘…My Bilingual Books are so quick and easy to use…my child started reading in French after her very first lesson…it has really boosted her confidence…’


Give your child a head start in learning a second language with My Bilingual Books!
My Bilingual Books are not like other bilingual books, which an adult must read to a child.
My Bilingual Books are designed to be read by the child themselves.
My Bilingual Books use simple vocabulary and grammar structures which lets the child start to read, understand and learn a second language immediately.
My Bilingual Books allow the child to take control of their own learning and to read and engage with a second language in the same way that they read and engage with their native language.


Helping your child to learn another language is a wonderful gift that will enrich and enhance their life in so many different ways. My Bilingual Books make learning another language easy and fun. One of the major stumbling blocks for young learners is a lack of confidence and context about their learning. My Bilingual Books allows a young learner to engage and learn in a fun way.
My Bilingual Books are illustrated with vivid cartoons that will delight your child and engage multiple different areas of the brain to increase the speed and efficiency of language acquisition.
My Bilingual Books are available in a number of titles and in a number of languages including French, Spanish, Portuguese, Italian, Swedish, Danish, Norwegian, Dutch and Irish.


Hello! Jungle Animals introduces a young language learner to simple sentence structures, greetings and jungle animal vocabulary. It features text in both English and Swedish and is illustrated with vivid, eye-catching cartoons.
Hello! Jungle Animals is a fun picture book with bilingual text (in English and in Swedish).


Ge ditt barn ett försprång när du läser ett andraspråk med Mina tvåspråkiga böcker!
Mina tvåspråkiga böcker är inte som andra tvåspråkiga böcker, som en vuxen måste läsa till ett barn.
Mina tvåspråkiga böcker är avsedda att läsas av barnet själva.
Mina tvåspråkiga böcker använder enkla ordförråd och grammatikstrukturer som låter barnet börja läsa, förstå och lära sig ett andra språk omedelbart.
Mina tvåspråkiga böcker tillåter barnet att ta kontroll över sitt eget lärande och att läsa och engagera sig i ett andraspråk på samma sätt som de läser och engagerar sig i sitt modersmål.


Att hjälpa ditt barn att lära sig ett annat språk är en underbar gåva som kommer att berika och förbättra sitt liv på så många olika sätt. Mina tvåspråkiga böcker gör att lära sig ett annat språk enkelt och roligt. Ett av de stora hinder för unga elever är brist på förtroende och sammanhang kring deras lärande. Mina tvåspråkiga böcker tillåter en ung elev att engagera sig och lära sig på ett roligt sätt.
Mina tvåspråkiga böcker är illustrerade med levande teckningar som kommer att glädja ditt barn och engagera sig i flera olika delar av hjärnan för att öka snabba och effektivitet i språkförvärv.
Mina tvåspråkiga böcker finns i flera titlar och på flera språk, inklusive franska, spanska, portugisiska, italienska, svenska, danska, norska, holländska och irländska.


Hej! djungeldjur introducerar en ung språklärare till enkla menstruationsstrukturer, hälsningar och djungeldjursordförråd. Den innehåller text på både engelska och svenska och illustreras med livfulla, iögonfallande teckningar.
Hej! djungeldjur är en rolig bildbok med tvåspråkig text (på engelska och på svenska).